CERTIFICAT DIGITAL: OBLIGATORI PER AUTÒNOMS
201810.30
0

CERTIFICAT DIGITAL: OBLIGATORI PER AUTÒNOMS

El certificat digital es un document, expedit per un organisme oficial que inclou les dades identificatives verificades per poder actuar a través d’internet, facilitant l’intercanvi d’informació amb organismes públics. Per tant, confirma l’identitat de la persona a la que representa. L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, de l’1 de març, estableix que a partir de l’1 d’octubre del…