202103.30
0

AFECTAT PER UN ERTE? ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A LA SEVA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Al 2020, prop de 3.500.000 persones van ser perceptores de prestacions del Servei Públic de Treball Estatal (Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE) per haver estat inmerses en procediments de regulació temporal d’ocupació (ERTO), pel que és molt ipmortant tenir en compte alguns aspectes per a no cometre errors.

Les prestacions d’ERTO són rendiments de treball subjectes a IRPF i no exempts, així que poden sorgir dos problemes per a aquest col·lectiu:

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ PER COMPTAR AMB DOS PAGADORS (EMPRESA I EL PROPI SEPE)

Per regla general, és obligaroti presentar declaració d’IRPF quan els rendiments de treball superen els 22.000€, però en cas de tenir dos pagadors, aquesta quantitat es reduieix a 14.000 €. El SEPE no té l’obligació de retenir quan els imports que ha abonat durant l’any no superen els 14.000 euros, però la reducció dels imports establerts per a estar obligat a declarar quan existeixen dos pagadors, s’estableix a l’objecte de que dos contribuents amb els mateixos rendiments de treball subjectes a IRPF tinguin el mateix impost final, amb independència del número de pagadors. 

PODEN HAVER REBUT ABONAMENTS DEL SEPE NO PROCEDENTS, ÉS A DIR, EL COBRAMENT D’UNA PERCEPCIÓ DIFERENT DE LA QUE ELS CORRESPON

Si el contribuent coneix la quantitat que ha de tornar al SEPE, podrà presentar la Declaració amb un resultat igual al que realment li correspon. Si en el seu cas no el coneix, és recomanable consultar al SEPE la quantitat exacta o aproximada de la devolució. Poden succeïr dues coses:

  • Que el reintegrament d’allò pagat en excès al SEPE ja s’hagi produït al 2020, pel que el contribuent preentarà la seva Declaració de la forma habitual.
  • Que el reintegrament d’allò pagat en excès no s’hagi produït al 2020, així que és possible que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regulació (i ho comunicarà a l’Agència Tributària) o que això en cara no estigui en marxa.

Per a aquest any, donades les circumstàncies i per a evitar incidents a nivell fiscal, l’Agència Trbutària enviarà unes cartes informatives a aquells preceptors d’ERTO que, l’any anterior, no van presentar Declaració de la Renda i també reforçarà l’assistència personalitzada per a facilitar la presentació de la declaració i la resolució de dubtes a tots aquells que van rebre prestacions del SEPE i ho necessitin. Pot consultar alguns exemples AQUÍ.

Si vostè es troba en aquesta situaciíó i no sap com procedir, a Premià Assessors comptem amb un equip professional, experimentat i al seu servei, que li ajudarà a realitzar la seva Declaració de la Renda de forma correcta y segura. Si desitja més informació, pot contactar-nos a travès d’aquest formulari o trucant al 93 516 92 22.