201709.05
0

CANVIS EN DEDUIR SUBMINISTRAMENTS

Si vostè és empresari individual i desenvolupa la seva activitat des del seu domicili, vegi els canvis aplicables a partir de 2018 en les despeses per subministraments …

Treballar a casa. Si vostè desenvolupa la seva activitat des del seu propi domicili, pot deduir les despeses derivades de la titularitat del seu habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortització, interessos de préstecs per compra …) en proporció a la part de l’immoble que utilitzi en l’activitat. Atenció! No obstant això, pel que fa als subministraments (telèfon, llum, aigua, gas, Internet …), fins ara Hisenda era reticent a admetre la seva deducció, ni tan sols de forma proporcional.

Doncs bé, a partir de 2018 una part d’aquestes despeses per subministraments serà deduïble. En concret: Deduïbles en un 30%.

· Haurà de calcular la proporció entre els metres quadrats d’habitatge utilitzats en l’activitat i els metres quadrats totals.

· I sobre aquesta proporció, aplicar el 30%. Nota. El resultat serà el percentatge de despeses per subministraments que es podrà deduir.

Exemple. El seu habitatge té una superfície de 110m2 i la utilitza per a la seva activitat econòmica, emprant un despatx i una petita sala d’estar que ocupen un total de 25m2 (el 22,73% de la superfície) .

Nota. Si les seves despeses anuals per subministraments ascendeixen a 3.000 euros, pot deduir 205 euros (3.000 x 22,73% x 30%), fet que suposa el 6,83% de les despeses totals.

Prova en contra. Si en la seva activitat el consum de subministraments és baix, és possible que deduir aquestes quantitats ja li sembli bé (com per exemple si és traductor de textos i en la seva activitat només consumeix Internet i electricitat ). Atenció! No obstant, si considera que la seva despesa és més alta pot acreditar aquesta circumstància , es pot deduir un percentatge superior. Per exemple:

·Comptadors . Una opció pot ser mantenir comptadors de subministraments i línies de telèfon separades.

·Històric . Si ha iniciat l’activitat recentment i els consums mitjans abans d’iniciar-la eren molt inferiors als actuals, es pot deduir la diferència.

Es pot deduir les despeses de subministraments en el percentatge que resulti d’aplicar un 30% a la proporció d’habitatge utilitzada en l’activitat.

Font: Butlletí d’assessoria quinzenal amb consells pràctics per economitzar impostos, any 16 – nº22, 5 de setembre de 2017