201810.30
0

CERTIFICAT DIGITAL: OBLIGATORI PER AUTÒNOMS

El certificat digital es un document, expedit per un organisme oficial que inclou les dades identificatives verificades per poder actuar a través d’internet, facilitant l’intercanvi d’informació amb organismes públics. Per tant, confirma l’identitat de la persona a la que representa.

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, de l’1 de març, estableix que a partir de l’1 d’octubre del 2018, l’obligació dels treballadors autònoms a realitzar els seus tràmits d’afiliciació, cotització i recaudació amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i firma de notificacions.

Des de la Seguretat Social aconsellen a l’autònom donat d’alta en el sistema de notificacions electròniques ingresar almenys una vegada a la setmana ja que les notificacions caduquen als 10 dies.

Pels tràmits fiscals, l’Agència Tributària encara no exigeix el certificat digital per persones físiques per la tramitació electrònica, ja que es poden fer amb Clau PIN o número de referència.

Contacti amb PREMIÀ ASSESSORS a través del 935.169.222 o enviant un correu electrònic a info@premiavng.com, li ajudem a tramitar-ho sense pèrdua de temps per la seva banda i a un cost asequible.

Equip Premià Assessors, 30-10-2018