El Coaching és una disciplina, que acompanya al fet que les persones aconsegueixin el millor de si mateixes en els espais de la seva vida on els resultats no són els desitjats.

És una eina que possibilita i potencia les nostres capacitats i habilitats, per afrontar processos de canvi o millora, afrontar situacions difícils, optimitzar resultats.

Dos dels espais on opera són a nivell personal i professional, oferint un espai de reflexió i eines que permeten a la persona operar de diferent manera i aconseguir els seus objectius.

SERVEIS DE COACHING

1. Coaching per desenvolupar habilitats:
 • Comunicació, relacions interpersonals.
 • Presa de decisions.
 • Lideratge.
 • Planificació i Gestió del temps ...
2. Coaching per al canvi
 • Recerca de nous reptes professionals.
 • Adaptació a un nou lloc o funció.
 • Integració en un nou equip ...
3. Coaching estratègic o empresarial
 • Consecució de resultats operatius.
 • Processos de reflexió per identificar obstacles i oportunitats.
 • Desenvolupament Pla de Negoci Estratègic.
 • Processos per a la presa de decisions ...
4. Coaching d'Equips

El Coaching d'Equips busca el desenvolupament d'equips d'alt rendiment i treballa sobre la comunicació, la confiança i la cohesió dels seus integrants:

 • Comitès de Direcció
 • Equips Comercials
 • Altres equips amb un repte comú.
 • Formació de líders en habilitats de coaching
5. Coaching per a emprenedors

El coach pot ajudar l'emprenedor a establir objectius i alinear-los amb els seus valors per maximitzar les possibilitats d'èxit.

 • Avaluació inicial de l'empresa i dels membres que són part d'ella
 • Desenvolupar la Missió i Visió de l'empresa
 • Determinar els Valors de l'empresa
 • Planificació i disseny d'objectius
 • Analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats
 • Impulsar habilitats imprescindibles en un negoci
 • Oferir i vendre els nostres productes i serveis d'una manera efectiva
 • Gestió del temps
 • Motivació i Lideratge efectiu
6. Retail coaching

Un dels objectius del Retail Coaching és ajudar els comerciants a integrar la il·lusió, la productivitat, l'autorealització i la visió estratègica, amb ells mateixos i tot el seu equip, per a disminuir i transformar la "desmotivació" en proactivitat,

El coaching ofereix eines per assolir aquest objectiu.

 • Definir clarament els objectius a assolir i compartir-los amb els implicats en el projecte.
 • Marcar uns principis i prioritats i ser fidel als mateixos.
 • Mesurar i avaluar els progressos assolits en la consecució de la missió.
 • Implicar les persones. Fer que se sentin partícips del projecte.
 • Promoure i premiar la proactivitat.
 • Plantejar reptes assolibles.
 • Generar il·lusió.
7. Coaching Personal

Facilita el desenvolupament potencial de les persones per assolir objectius coherents i canvis en profunditat.

 • Treballar el lideratge
 • Acompanyament a canvi de treball
 • Incorporació al mercat laboral
 • Redefinició de la carrera professional
8. Coaching per a resolució de conflictes (Mediació)

Un procés de coaching té com a objectiu ajudar en aquest trànsit entre la situació actual i la desitjada. Es basa principalment en el desenvolupament de dos elements: la consciència d'un mateix i del seu entorn; i la responsabilitat personal.

Un procés de coaching en resolució de conflictes, afavoreix l'exploració i treball intensos per part d'una persona o grup de persones que, gràcies a la del coach, gestionen elles mateixes el canvi desitjat, la transformació necessària o l'assoliment dels seus objectius. Es millora en gran mesura la comunicació intrapersonal del client, i el coach, com veu neutral, provocarà aquesta presa de consciència en aquell que serà el veritable autor de la solució que estava buscant.