202103.30
0

CONSELLS PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

El proper 7 d’abril comença la campaña de la renda i els contribuents han de presentar la documentació necessària per a realitzar-la.

La propera setmana, Hisenda començarà a enviar borradors als contribuents amb les dades que té sobre l’exercici 2020. EL borrador d’Hisenda, que es pot confirmar de forma àgil i ràpida, és la principal eina que molts ciutadans utilitzen per a acomplir amb l’obligació de presentar la Declaració de la Renda. La pandèmia i la crisi econòmica han afectat també aquest àmbit de les nostres vides, per aquesta raó, en aquest post repassem els errors en el borrador d’Hisenda que apareixen més habitualment. 

Són moltes les persones que, acostumades a que les dades siguin correctess, poden caure en errors quan el confirmen sense fer canvis (alguns molt habituals) que no deuen deixar de repassar-se per a no pagar impostos, o cometre errors en l’IRPF que poden dervar en sancions. Alguns exemples són:

 • Errors en la situació personal, omitint els canvis que hi han hagut.
 • Omissions de deduccions a las que es té dret. 
 • Errors en la deducció del pagament de la hipoteca. 
 • Omissió de segones residències. 
 • No realitzar la compensació de ganàncies i pèrdues patrimonials en diferents inversions.

Haig de presentar la renda si he estat en un ERTO?

Sí, al tenir dos preceptors (el de l’empresa i el SEPE) s’ha de fer de forma automàtica, la declaració (per a més informació, veure la nostra publicació sobre AFECTAT POR UN ERTO? ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA). Hi ha rumors de que Hisenda farà canvis sobre aquest aspecte però, a dia d’avui, no s’ha publicat res. 

Hisenda a més, no inclou deduccions autonòmiques com la de Catalunya per a afectats per un ERTO, pel que realitzar la declaració corregint aquests errors del borrador, pot modificar el resultat al seu favor.

Canvis en la situación personal

Si el contribuent s’ha casat, divorciat, ha tingut o adoptat un fill o ara té al seu càrrec un parent, el més probable és que Hisenda no ho reflexi.

Si una persona s’ha casat i té l’opció de fer la renda conjunta o individual, és convenient evaluar les dues opcions per a veure quina dóna millor resultat, ja que pot canviar cada any. És habitual trobar gent que declara “Nosaltres sempre la fem separada, que surt més a compte” sense valorar que, potser un d’ells ara no ingressa cap sou, i resulta que la renda conjunta és més beneficiosa. 

Canvi de domicili

Si el contribuent s’ha mudat durant aquest any, la renda és un moment per a comunicar el canvi de domicili fiscal, si encara no ho ha fet. Recordi que és obligació seva comunicar aquests canvis. 

Despeses deduïbles

Si té dret a la deducció per compra d’una vivenda habitual, pot desgravar part del que es paga d’hipoteca, que generalment figura al borrador, però també d’altres. El borrador sol omitir altres despeses deduïbles com l’assegurança de vida o de llar, vinculades al prèstec, que són desgravables al IRPF.

Omissió de les deduccions autonòmiques y estatals

Aquest és, amb diferència, l’omissió més greu del borrador, ja que aplicar les deduccions correctament li permetrà pagar menys. Entre les deduccions que es poden oerdre, si aprova el borrador sense revisar-lo abans, figuren:

 • Deducció per compra de vivenda.
 • Deducció per lloguer de vivenda (Hisenda l’alerta de que existeix, però no l’aplica per defecte).
 • Deducció per donatius.
 • Deducció per naixement o adopció (autonòmica).
 • Deducció per inversió en empreses de nova creació.
 • Deducció per despeses escolars.
 • Deducció per inversió en plans de pensions (sempre serà el contribuent qui hagi d’afegir-la).
 • Deducció per assegurança de salut (autònoms).
 • Deduccions especials a causa de la pandèmia.

Dades de la vivenda habitual y segones residències

És imprescindible revisar els inmobles inclosos a la seva declaració, especialment quan n’hi ha més d’un. Indicar quin és el domicili, ja que l’ús i valor de cada un de forma correcta, pot evitar incidents en inspeccions. Les segones residències tributen a l’IRPF com una imputació de renda inmobiliària que s’ha de verificar que està ben calculada.

Ingressos y despeses patrimonials per inversions

Les inversions de qualsevol tipus poden afectar a la seva renda. Si, per exemple, el contribuent té diners en acccions però no les ha venut, no ha de pagar per l’ingrés acumulat. És quan es recuperen els diners qua s’ha d’incloure com a ingrés o despesa, segons sigui el cas. Això també s’aplica als fons d’inversió, ETFs, i a les assegurancces d’estalvi, entre d’altres productes.

Això és especialment rellevant en cas de pèrdues, ja que espoden anar arrossegant d’exercicis passats o pèrdues que s’han produït durant el present exercici, i que e spoden compensar en un futur. Hisenda no inclou res d’això al borrador. 

En resum, les dades fiscals i el borrador que Hisenda facilita és sens dubte, una bona eina per als ciutadans, però confirmar-lo amb presses i sense revisar-lo, és sempre una mala idea. No dubti en contactar amb nosaltres per a més informació. 

*Fonts: Blegal y Bgestió.