Premià Assessors proposa a organitzacions empresarials que requereixin els seus serveis, una sèrie de professionals amb experiència que els permeti posar en marxa un sistema comptable, amb l'objectiu principal d'obtenir els informes econòmics-financers rellevants per conèixer l'evolució de la seva empresa i per tant una correcta presa de decisions al respecte.

Volem obtenir INFORMACIÓ que li permeti reduir el percentatge d'equivocació així com tenir un control de la gestió.

Com assessoria fiscal no busquem un assessorament puntual que pugui resultar d'una operació determinada.

Volem anar més enllà: realitzar la planificació fiscal de l'empresa utilitzant la comptabilitat com a eina útil per a l'empresa.