201908.09
0

PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ A CATALUNYA 2019-2020

Ja han publicat la nova convocatòria del Programa 30 més. Si tenen previst fer contractacions, de cara a aquest any, tenim la possibilitat d’accedir a la subvenció de 32 contractacions a tota la comarca del Garraf (20 a Vilanova i la Geltrú). Per una jornada completa (40 hores setmanals) la subvenció mensual seria de 1.050,00 euros.

Aquest programa subvenciona les empreses que contractin participants del 30 plus als seus salaris fins a la quantitat de 6.300 euros per una contractació mínima de 6 mesos i la quantitat de 9.450 euros per a la contractació de 9 mesos, a jornada completa. La part proporcional en cas de jornada a temps parcial.

El programa 30 Plus facilita les contractacions de persones majors de 30 anys en situació d’atur i afavoreix l’encaix d’aquests treballadors en les empreses, ja que és la mateixa empresa la que realitza la selecció de la persona candidata.

L’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) acompanya a l’entitat contractant en la gestió i subscripció dels contractes de treball; així com en la tramitació de la subvenció, des de la sol·licitud fins a la seva justificació econòmica.

Les contractacions s’han de realitzar abans del 01 d’abril de 2020 per gaudir d’aquest avantatge econòmic.

Per a més informació contacti amb PREMIÀ ASSESSORS mitjançant el 935.169.222 o enviant un correu electrònic a i.garcia@premiavng.com

Equip Premià Assessors, 2019.08.01