Premià Assessors neix amb l'objectiu de buscar i proposar solucions a les necessitats d'aquelles organitzacions empresarials que requereixin els seus serveis. Les dures exigències del mercat laboral, i molt més encara dins d'aquest context de recessió econòmica, fan que les empreses moltes vegades no disposin ni dels recursos específics ni del temps material necessari per poder gestionar correctament aquestes noves necessitats.

És aquí on Premià Assessors posa a disposició dels seus clients un efectiu servei integral de planificació i assessorament empresarial que permetrà a les empreses reduir costos així com establir una major eficàcia de gestió en la seva pròpia estructura empresarial.

El nostre equip

Gabriel Angel Montozzi
Iván García Piñero
Alfonso Uceda Alcaide
Mercè Rivas
Núria Torremorell