ACTUI PER A REDUIR L'IRPF DE 2020

Abans de que acabi l'any, verifiqui si pot realitzar alguna acció que li permeti reduir el IRPF de 2020 (declaració que s'haurà de presentar entre l'abril i el juny de 2021); a continuació li donem alguns exemples que poden ser-li d'utilitat.

PLA DE PENSIONS

Si realitza aportacions al seu Pla de Pensions, reduirà la base imponible del seu IRPF fins el límit del 30% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques, amb un màxim de 8.000 euros. Gràcies a minorar aquesta base imponible, obtindrà estalvis de fins un 45% dels imports que inverteixi (o fins i tot superiors, segons la comunitat autònoma de la que es tracti).

MATRIMONI

Si està casat, a més de la reducció que apliqui a la seva base imponible per les aportacions efectuades al seu propi Pla de Pensions, també pot gaudir de reducció per les aportacions que efectuï al Pla del seu cònjuge, amb un màxim de 2.500 euros anuals. Per a això és precís que el seu cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques (o que, si les obtè, aquests siguin inferiors a 8.000 euros anuals).

LLAR

Si vostè té dret a la deducció per adquisició de llar ahbitual (és a dir, si la va adquirir abans de 2013), verifiqui si pot efectuar una amortització anticipada del prèstec que va sol·licitar per a finançar la compra de la seva llar. Les sumes que realitzi durant l'any (els pagaments mensuals més l'amortització anticipada), fins el límit de 9.040 euros, gaudeixen d'una deducció a la quota de l'IRPF del 15%.

Si desitja conèixer les possibilitats que li poden permetre reduir l'IRPF de 2020, poden contactar-nos AQUÍ o trucar-nos al 93 516 92 22.