NOU MODEL DE COMPTE CORRENT TRIBUTARI

¿Coneix les avantatges d'acollir-se al sistema de Compte Corrent Tributari per al 2022? las ventajas de acogerse al sistema de Cuenta Corriente Tributaria para el año 2022?

Des d'aquest mes d'octubre, la seva empresa pot acollir-se a aquest sistema que li permetrà compensar entre si els resultats a ingresar o a retornar de les seves declaracions de l'IMpost sobre Societats, IVA, retencions i pagaments acompte, que corresponguin a cada trimestre, de forma que podrà efectuar una sola liquidació trimestral per la diferencia.
 
Si vostè està interessat en considerar-ho, tingui en compte que la presentació ha de realitzar-se de forma obligada per via electrònica, a travès d'internet, i que la seva empresa ha d'acomplir els següents requisits:
 
  • Acomplir i estar al dia de les seves obligacions tributàries.
  • L'import de les declaracions a retornar cobrades o reconegudes hagi estat, al menys, del 40% de les declaracions a pagara presentades el 2020 (s'ha de prendre com a referència l'any anterior de la sol·licitut).
  • Durante el año que se presente la solicitud (ni en el año anterior) su empresa no haya renunciado, ni haya sido excluida por Hacienda, del sistema de CCT.

Si desitja conèixer la situació del seu negoci per a sol·licitar l'aplicació del nou model de compte corrent tributari, contacti amb el nostre equip d'assessors per a una reunió i així podran valorar el seu cas. També pot fer un cop d'ull als següents enllaços: