ÚS OBLIGATORI DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

Actualment només és necessària per a aquells treballadors per compte propi que donen servei a les administracions públiques.

Fa unes setmanes, el Govern central va aprovar l'Avantprojecte de Llei de creació i creixement d'empreses, que persegueix (entre d'altres modificacions) implantar la facturació electrònica obligatòria per a totes les empreses i autònoms a les seves operacions comercials, la qual afectaria significativament la forma de treballar d'aquestes i, fins i tot, fins a la forma com es crearan. Aquesta nova mida també contempla l'eliminació de l'exigència d'un capital social mínim per a la constitució d'una S.L.

La qüestió de la factura electrònica universal busca eliminar els obstacles a l'hora de constituir una empresa, crear llocs de treball i lluitar contra la morositat, una de les principals causes de liquidesa i rendabilitat del teixit empresarial del nostre país, que afecta principalment als autònoms i als petits negocis. És per això que la introducció de la facturació electrònica garantitzarà el control de pagaments de les empreses i treballadors per compte propi. Així mateix, el ministeri crearà un Observatori de Morositat Nacional, que s'encarregarà del seguiment i evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

Queda poc per a que s'apliqui aquesta nova mida financera, per això és recomanable que aquells professionals que no disposin de tecnologia o coneixements digitals (per exemple els que treballen a les zones rurals o al sector de l'artesania), hauran de formar-se en aquest àmbit per a acomplir amb la normativa. Per a fer-ho possible, es facilitarà la digitalització de les seves empreses amb una sèrie de recursos definits al Pla de recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), previst per a activar en els propers anys pel Govern central.

Si vostè desitja informar-se de com afectarà aquesta nova mida a la seva PYME o al desenvolupament de la seva activitat professional, en cas de ser autònom, pot contactar amb el nostre equip d'assessors per a informar-se i veure com pot adaptar-se a la nova llei de facturació electrònica.