INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2021-2023

El Pla Estratègic de la inspeccií de treball i la Seguretat Social fins el 2023 té, com objectiu general, reforçar normativament l'actuació i controlar les irregularitats més habituals en matèria laboral per a aquests propers 3 anys.

Tot i que les inspeccions poden resultar una mica incòmodes per a les empreses, si aquestes estan actualitzades a nivell d'acomplir la normativa laboral vigent i tenen coneixement de les campanyes d'Inspecció que es duen a terme durnat l'any, no haurian de tenir cap problema.
 
Per aquesta raó és molt important comptar amb una excel·lent gestió de tot el procès. En el cas actual, s'han fixat un total de 40 objectius, entre els quals figuren els següents temes:  
  • Plans d'igualtat en referència a horari i sou.
  • Contractes temporals i de temps parcial fraudulents.
  • Situació de treballadors immigrants.
  • Control de les figures jurídiques com falsos autònoms i falsos becaris.
  • Valoració d'empreses amb alta siniestralitat laboral.
  • Prevenció de riscos derivats de la Covid-19.
El Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social compta amb la incorporació de més de 500 inspectors per a dur-lo a terme. Asseguri's de que la seva empresa acompleix tots els requisits legals, fiscals i laborals per a evitar sorpreses. Contacti amb el nostre equip d'assessors i ells vetllaran per al correcte desenvolupament de l'activitat de la seva empresa i l'acompliment dels temes esmentats anteriorment.