CONSELLS PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

El proper 7 d'abril comença la campanya de la Renda i els contribuents han de presentar la documentació necessària per a realitzar-la.

La propera setmana, Hisenda començarà a enviar esborranys als contribuents amb les dades que té sobre l'exercici 2020. L'esborrany d'Hisenda, que es pot confirmar de forma àgil i ràpida, és la principal eina que molts ciutadans utilitzen per a acomplir amb l'obligació de presentar la Declaració de la Renda. La pandèmia i la crisi econòmica han afectat també en aquest àmbit de les nostres vides, per aquesta raó en aquest post repassem els errors a l'esborrany d'Hisenda que apareixen de la forma més habitual.

Són moltes les persones que, acostumades a que les dades siguin correctes, poden caure en errors al confirma-lo sense fer canvis (alguns molt habituals) que no deuen deixar de repassar-se per a no pagar impostos de més, o cometre errors a l'IRPF que poden derivar en sancions. Alguns exemples són:

 • Errors en la situació personal, ignorant els canvis que hi ha hagut. 
 • Omissions de deduccions a les que es té dret. 
 • Errors en la deducció del pagament de l'hipoteca. 
 • Omissió de segones residències. 
 • No realitzar la compensació de beneficis i pèrdues patrimonials en diferents inversions.

Haig de presentar la renda si he estat en ERTO?

Si, al tenir dos preceptors (l'empresa que et contracta i el SEPE) s'ha de realitzar, de forma automàtica, la Declaració (per a més informació, veure la nostra publicació sobre AFECTAT PER UN ERTO? ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA). Hi ha rumors de que Hisenda farà canvis sobre aquest aspecte però, a data d'aquesta publicació, no s'ha comunicat res.

Hisenda a més, omet deduccions automàtiques com la de Catalunya per a afectats per ERTO, per això realitzar la declaració corregint aquests errors del borrador pot modificar el resultat al seu favor.

Canvis en la situació personal

Si el contribuent s'ha casat, divorciat, ha tingut un fill o ara té un parent al seu càrrec, el més probable és que Hisenda no reflexi aquests canvis que afectin a l'impost. 

Si una persona s'ha casat i té opció de fer la renda conjunta o individual, és crític evaluar ambdues opcions per a veure quina de les dues dóna millor resultat, ja que pot canviar cada any. És habitual trobar gent que declara "Nosaltres sempre la fem separada, que surt més a compte" sense valorar que, potser un no ingressa un sou i resulta que una renda conjunta és més beneficiosa.

Canvi de domicili

Si el contribuent s'ha mudat aquest any, la renda és un moment per a comunicar el canvi de domicili fiscal, si encara no s'ha fet.

Despeses deduïbles

Si té dret a la deducció per compra de vivenda habitual, pot desgravar part del que es paga d'hipoteca, que generalment figura a l'esborrany, però també d'altres. L'esborrany sol ometre altres despeses deduïbles com l'assegurança de vida o l'assegurança de la llar, vinculats al préstec, que són desgravables a l'IRPF.

Omissió de les deduccions autonòmiques i estatals

Aquesta és, amb diferència, l'omissió més greu de l'esborrany, ja que aplicar les deduccions correctamnet li permetrà gastar menys. Entre les deduccions que es poden perdre, si aprova l'esborrany sense revisar, figuren:

 • Deducció per compra de vivenda.
 • Deducció per lloguer de llar (Hisenda alerta de que existeix, però no l'aplica per defecte).
 • Deducció per donatius.
 • Deducció per naixement o adopció (autonòmica).
 • Deducció per inversió en empreses de nova creació.
 • Deducció per despeses escolars.
 • Deducció per inversió en plans de pensions (sempre serà vostè qui hagi d'incloure-la).
 • Deducció per l'assegurança de salut (autònoms).
 • Deduccions especials degudes a una pandèmia.

Dades de la llar habitual i segones residènciess

És imprescindible revisar els inmobles inclosos a la seva declaració, especialment quan n'hi ha més d'un. Indicar quin és el seu domicili, ja que l'ús i el valor de cadascun de forma correcta, pot evitar sorpreses en inspreccions . Les segones residències tributen a l'IRPF com una imputació de renda inmobiliària que s'ha de verificar que està ben calculada.

Beneficis i pèrdues patrimonials per les seves inversions

Les inversions de qualsevol tipus poden afectar a la seva renda. Si, per exemple, el contribuent té diners en accions però no les ha venut, no ha de pagar pels beneficis acumulats. És quan recupera els diners quan s'ha d'incloure com un benefici o despesa, segons sigui el cas. Això mateix s'aplica també a fons d'inversió, ETFs, i les assegurances d'estalvi, entre d'altres productes.

Això és especialment rellevant en el cas de despeses, ja que es poden anar arrossegant d'exercicis passats o que s'hagin produit en aquest exercici, i que es puguin compensar en el futur. Hisenda no inclou res d'això a l'esborrany. 

En resum, les dades fiscal i l'esborrany que Hisenda facilita és, sens dubte, una bona eina per als ciutadans, però confirma-lo amb presses i sense revisar res, és sempre mala idea. No dubti en contactar amb nosaltres per a més informació.

*Font: Blegal y Bgestió.