AFECTAT PER UN ERTO? ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A LA SEVA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Al 2020, prop de 3.500.000 persones van ser perceptores de prestacions del "Servicio Público de Empleo Estatal" (SEPE) per haver estat inmerses en procediments de regulació temporal d'ocupació (ERTO), pel que és molt important tenir en compte alguns aspectes per a no cometre errors.

Les prestacions d'ERTO són rendiments de treball subjectes a IRPF i no exempts, així que poden sorgir dos problemes per a aquest col·lectiu:

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ AL COMPTAR AMB DOS PAGADORS (EMPRESA I EL PROPI SEPE)

Per regla general, és obligatori presentar la declaració de IRPF quan els dos rendiments de treball superen els 22.000€, però en el cas de tenir dos pagadors, aquesta quantitat es redueix a 14.000€. El SEPE no té obligació de retenir quan les quanties que han abonat durant un any no superen els 14.000€, però la reducció de les quanties establides per a estar obligat a declarar quan esxisteixen dos pagadors, s'estableixa l'objecte de que dos contribuents amb els mateixos rendiments de treball subjectes a IRPF suporten el mateix impost final, amb independència del número de pagadors.

PODEN HAVER REBUT ABONAMENTS DEL SEPE NO PROCEDENTS, ÇES A DIR, EL COBRAMENT D'UNA PERCEPCIÓ DIFERENT DE LA QUE ELS CORRESPON

Si el contribuent coneix la quantitat que ha de tornar alSEPE, podrà presentar la Declaració amb un resultat igual al que realment li correspon. Si en el seu cas no la coneix, és recomanable consultar al SEPE la quantia exacta o aproximada de la devolució. Poden succeïr dues coses:

  • Que el reintegrament d'allò que ha pagat en excés al SEPE ja s'hagi produït al 2020, pel que el contribuent presentarà la seva Declaració de la forma habitual.
  • Que el reintegrament d'allò pagat al SEPE no s'hagi produït al 2020, així que és possible que el SEPE ja hagi iniciat el procès de regulació (i el comunicarà a l'Agència Tributària) o que això encara no estigui en marxa.

Per aquest any, donada la situació y evitar incidents a nivell fiscal, l'Agència Tributària enviarà cartes informatives a aquells perceptors d'ERTO que, l'any anterior, no van presentar la Declaració de la Renda i també reforçarà l'assistència personalitzada per a facilitar la presentació de la Declaració o la resolució de dubtes a tots aquells que van rebre prestacions del SEPE i ho necessitin. Pot consultar alguns exemples a AQUÍ.

Si vostè es troba en aquesta situació o no sap com procedir, a Premià Assessors comptem amb un equip professional, experimentat i al seu servei, que li ajudarà a realitzar la seva Declaració de la Renda de forma correcta i segura. Si desitja més informació, pot contactar-nos a travès d' aquest formulari o trucant al 93 516 92 22.